Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: chirurgia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia je obsahovo vymedzený teoretickými a vedeckými poznatkami v oblasti chirurgie a jej jednotlivých pododborov: všeobecná chirurgia, gastroenterochirurgia, urológia, ortopédia, úrazová chirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia, kardiochirurgia a anesteziológia.

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických a klinických medicínskych odborov ako aj poznatkov z príbuzných medicínskych a prírodovedných disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHdoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyVnútorná fixácia v chirurgickej liečbe zlomenín krčka stehnovej kosti
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky3. 10. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie

Čakajúci na vymenovanie#

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 3. 2022
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný stav a perspektívy v diagnostickom a liečebnom procese osteoartritídy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH; prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA#
Meno a priezviskoprof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 4. 2019
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba zriedkavých ochorení hrudnej aorty v dospelom veku
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 14. 7. 2020
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12. 8. 2015
PracoviskoI. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasné možnosti chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 5. 2017
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 11. 2012
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 5. 2014
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. prof.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. prof.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 5. 2008
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., mim. prof.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 5. 2008
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania7. 11. 2002
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania17. 5. 2000
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania30. 3. 1999
prof. MUDr. Július Vajo, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Július Vajo, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia

Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 9. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýber chlopňovej protézy pri náhrade aortálnej chlopne u pacientov vo veku 60 až 65 rokov
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4. 12. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
MUDr. Ivan Kováč, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Ivan Kováč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 9. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceNové možnosti pozitívnej stimulácie hojenia rán
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4. 12. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOchrana ischémiou poškodeného tkaniva produktmi postkondicionovania v chirurgických odboroch
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 11. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; doc. MUDr. Pavel Dráč, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 2. 2023
doc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 1. 2021
PracoviskoKlinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceCiele a možnosti neinvazívnej a protektívnej umelej ventilácie pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Beáta Drobná Saniová, PhD.; doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.; doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 2. 2021
PracoviskoNeurochirugická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceMožnosti použitia medzitelovej fúzie v liečbe degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Radim Lipina, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. MUDr. Peter Berek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Berek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceAkútna karotická endarterektómia: riziko alebo benefit
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.; prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.; doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15. 1. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceÚloha karotickej endarterektómie v prevencii a liečbe cievnej mozgovej príhody
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie9. 1. 2020
PracoviskoVUSCH, a. s. Klinika cievnej chirurgie
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVplyv zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie pacientov počas liečby nahrádzajúcej funkcie obličiek
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 23. 10. 2020
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 11. 2019
PracoviskoFakultní nemocnice Ostrava Chirurgická klinika
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýzkum a vývoj radiofrekvenčních nástrojů pro využití v chirurgii
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.; doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 26. 6. 2020
doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 9. 2018
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRekonštrukcia aortálnej chlopne a koreňa aorty
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 5. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.; doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA; doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 11. 6. 2019
doc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 5. 2018
PracoviskoKlinika úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitná nemocnica Bratislava
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceZlomeniny pätovej kosti
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 12. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Igor Čižmář, PhD.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 7. 1. 2019
doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. 4. 2018
PracoviskoKlinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice - Šaca a. s. l. súkromná nemocnica a UPJŠ LF Košice
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOxidačný stres pri popáleninovej traume
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 10. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ján Koller, CSc.; doc. MUDr. Roman Benej, CSc.; doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 11. 2018
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 11. 2017
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRizikové faktory zlyhania totálnych endoprotéz kolenného kĺbu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 5. 2018
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 5. 6. 2018
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 11. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 10. 2015
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 2. 2012
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2009
doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 3. 2003
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2002
doc. MUDr. Michal Vaľko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Michal Vaľko, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2002
doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 11. 2001
doc. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania15. 5. 2000
doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 12. 1999
doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 7. 1999
doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 5. 1999
doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. MUDr. Jozef Ježík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Ježík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Ján Sabo-Nacko#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Sabo-Nacko
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 1998
doc. MUDr. František Helcl, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Helcl, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania18. 11. 1996
doc. MUDr. Marián Šanta, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marián Šanta, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 3. 1992
doc. MUDr. Igor Šulla, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Igor Šulla, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991
doc. MUDr. Juraj Bober, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991
doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#