Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: chirurgia

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia je obsahovo vymedzený teoretickými a vedeckými poznatkami v oblasti chirurgie a jej jednotlivých pododborov: všeobecná chirurgia, gastroenterochirurgia, urológia, ortopédia, úrazová chirurgia, neurochirurgia, cievna chirurgia, kardiochirurgia a anesteziológia.

Odbor habilitačného a inauguračného konania chirurgia zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických a klinických medicínskych odborov ako aj poznatkov z príbuzných medicínskych a prírodovedných disciplín.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHdoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyVnútorná fixácia v chirurgickej liečbe zlomenín krčka stehnovej kosti
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH; prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA

Čakajúci na vymenovanie#

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 3. 2022
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný stav a perspektívy v diagnostickom a liečebnom procese osteoartritídy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH; prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie

Ukončené inauguračné konania#

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 4. 2019
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba zriedkavých ochorení hrudnej aorty v dospelom veku
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 14. 7. 2020
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12. 8. 2015
PracoviskoI. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasné možnosti chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 5. 2017

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

Ukončené habilitačné konania#

MUDr. Rastislav Burda, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Rastislav Burda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOchrana ischémiou poškodeného tkaniva produktmi postkondicionovania v chirurgických odboroch
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 11. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; doc. MUDr. Pavel Dráč, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 2. 2023
MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH#
Meno a priezviskoMUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 1. 2021
PracoviskoKlinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceCiele a možnosti neinvazívnej a protektívnej umelej ventilácie pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Beáta Drobná Saniová, PhD.; doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.; doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 8. 7. 2021
MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA#
Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 2. 2021
PracoviskoNeurochirugická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceMožnosti použitia medzitelovej fúzie v liečbe degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Radim Lipina, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
MUDr. Peter Berek, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Peter Berek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceAkútna karotická endarterektómia: riziko alebo benefit
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.; prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.; doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15. 1. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceÚloha karotickej endarterektómie v prevencii a liečbe cievnej mozgovej príhody
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 12. 2020
MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH#
Meno a priezviskoMUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie9. 1. 2020
PracoviskoVUSCH, a. s. Klinika cievnej chirurgie
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVplyv zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie pacientov počas liečby nahrádzajúcej funkcie obličiek
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 23. 10. 2020
MUDr. Petr Vávra, Ph.D.#
Meno a priezviskoMUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 11. 2019
PracoviskoFakultní nemocnice Ostrava Chirurgická klinika
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýzkum a vývoj radiofrekvenčních nástrojů pro využití v chirurgii
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.; doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 26. 6. 2020
MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH#
Meno a priezviskoMUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 9. 2018
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRekonštrukcia aortálnej chlopne a koreňa aorty
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 5. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.; doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA; doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 11. 6. 2019
MUDr. Vladimír Popelka, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Popelka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 5. 2018
PracoviskoKlinika úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitná nemocnica Bratislava
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceZlomeniny pätovej kosti
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 12. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Igor Čižmář, PhD.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 7. 1. 2019
MUDr. Eugen Frišman, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Eugen Frišman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. 4. 2018
PracoviskoKlinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice - Šaca a. s. l. súkromná nemocnica a UPJŠ LF Košice
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOxidačný stres pri popáleninovej traume
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 10. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ján Koller, CSc.; doc. MUDr. Roman Benej, CSc.; doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 11. 2018
MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 11. 2017
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRizikové faktory zlyhania totálnych endoprotéz kolenného kĺbu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 5. 2018
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 5. 6. 2018
MUDr. Marek Šoltés, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Marek Šoltés, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 11. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
MUDr. František Sabol, PhD., MPH#
Meno a priezviskoMUDr. František Sabol, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 10. 2015
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 2. 2012
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2009

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#