Habilitačné a inauguračné konania

Logo UPJŠ

Habilitačné konania

Oznámenia o konaní habilitačných prednášok#

ikona prednáška

Prebiehajúce habilitačné konania#

Mgr. Vladimír Komanický, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Vladimír Komanický, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 4. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Téma habilitačnej práceElectron beam induced effects in amorphous chalcogenide glass thin films
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 6. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Ing. Petr Mošner, Dr.; prof. Vladimír Mitsa, DrSc.; doc. RNDr. Stanislav Jurečka, PhD.
MUDr. Pavol Pobeha, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Pavol Pobeha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceMetabolické a kardiovaskulárne komorbidity pri ochoreniach spojených s respiračnou insuficienciou a efekty liečby neinvazívnou ventiláciou
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 5. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.; doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
RNDr. Soňa Grešová, PhD.#
Meno a priezviskoRNDr. Soňa Grešová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práceNeinvazívna stimulácia nervus vagus: nová možnosť liečby obštrukčného spánkového apnoe
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Renata Péčová, PhD.; doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.; doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
MUDr. Laura Gombošová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Laura Gombošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceInovatívna liečba syndrómu krátkeho čreva, aktuálny stav na Slovensku
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.
MUDr. Rastislav Dudič, PhD., MHA#
Meno a priezviskoMUDr. Rastislav Dudič, PhD., MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceVzťah diastázy a dysfunkcie svalov panvového dna u žien v popôrodnom období
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 5. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH; doc. MUDr. Alexandra Krištufková, PhD.; doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
PharmDr. Peter Takáč, PhD.#
Meno a priezviskoPharmDr. Peter Takáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej prácePolyfenolové zlúčeniny a ich syntetické deriváty: účinné modulátory proliferácie a rezistencie nádorových buniek
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.; doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.; doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Mgr. Pavol Kačmár, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Pavol Kačmár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceSelected Correlates of Action Crisis During a Goal Pursuit (Vybrané koreláty krízy počas dosahovania cieľov)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. 5. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Peter Halama, PhD.; doc. PhDr. Elena Lisá, PhD.; Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
PharmDr. Marek Šarišský, PhD.#
Meno a priezviskoPharmDr. Marek Šarišský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceIdentifikácia imunofenotypových markerov s potenciálnym diagnostickým, prognostickým a terapeutickým významom u chronickej lymfocytovej leukémie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 5. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH.; prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.; prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie

Ukončené habilitačné konania#

2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981996199519941993199219911990Neukončené konania

2024

doc. MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 1. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceMožnosti mastektómie a súčasné trendy v rekonštrukcii po karcinóme prsníka
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 3. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH; prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.; doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 30. 4. 2024
doc. RNDr. Lukáš Smolko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Lukáš Smolko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 1. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej prácePotenciálne využitie komplexov kovov s nesteroidnými antiflogistikami v medicíne
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 3. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Peter Račay, PhD.; doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.; prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore klinická biochémia s účinnosťou od 30. 4. 2024
doc. MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Zavacký, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 1. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýznam cievnych rekonštrukcií pri transplantácii obličiek
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 3. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ján Breza, DrSc.; prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.; dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA, MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 30. 4. 2024
doc. Ing. Beáta Hubková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Beáta Hubková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 1. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej práceFyziologické a klinicko­-⁠biochemické aspekty metabolizmu lipoproteínov
Dátum skončenia konania30. 4. 2024
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 3. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.; doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
doc. MUDr. Anna Birková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Anna Birková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 11. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej práceAutofluorofóry v biologických materiáloch a ich diagnostický potenciál
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 1. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD.; prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; prof. RNDr. Mária Kožurková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore klinická biochémia s účinnosťou od 22. 3. 2024
doc. RNDr. Beáta Čižmárová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Beáta Čižmárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 11. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej práceMitochondriálna respirácia ako odraz funkčnosti mitochondrií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 1. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.; prof. RNDr. Mária Kožurková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore klinická biochémia s účinnosťou od 6. 3. 2024
doc. RNDr. Michal Goga, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Goga, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceAplikácia sekundárnych metabolitov lišajníkov v prírodných a lekárskych vedách
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 12. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. Mgr. Viktor Demko, PhD.; prof. Ing. Miloš Barták, CSc.; prof. PharmDr. Petr Babula, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 28. 2. 2024

2023

doc. MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 9. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýber chlopňovej protézy pri náhrade aortálnej chlopne u pacientov vo veku 60 až 65 rokov
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4. 12. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 18. 12. 2023
doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Kováč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 9. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceNové možnosti pozitívnej stimulácie hojenia rán
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4. 12. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 18. 12. 2023
doc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceDlhoročné výsledky liečby achalázie pažeráka metódou pneumatickej dilatácie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 10. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 9. 10. 2023
doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrimárna biliárna cholangoitída – zriedkavá, ale dobre liečiteľná choroba
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 10. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM; doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 9. 10. 2023
doc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 1. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceFuzzy Formal Concept Analysis and its Position in Data Science
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 4. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.; prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.; prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 12. 5. 2023
doc. RNDr. Marianna Danková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marianna Danková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. 10. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceVplyv kondicionovania na ischemicko­-⁠reperfúzne poškodenie miechy králika v experimente
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 3. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; prof. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM; doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 12. 5. 2023
doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOchrana ischémiou poškodeného tkaniva produktmi postkondicionovania v chirurgických odboroch
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 11. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA; doc. MUDr. Pavel Dráč, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Zamborský, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 2. 2023
doc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marianna Vitková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceSclerosis multiplex – Závažnosť a funkčné zneschopnenie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 11. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.; prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 16. 2. 2023

2022

doc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma habilitačnej práceEpidemiologické a klinické aspekty vybraných infekčných chorôb a možnosti ich prevencie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore epidemiológia s účinnosťou od 19. 12. 2022
doc. MUDr. Štefan Tóth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti diagnostiky a manažmentu dyslipidémií a jej aterosklerotických komplikácií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.; prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 19. 12. 2022
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 4. 2022
PracoviskoÚstav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceCyber situational awareness in the network security
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.; prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.; doc. Ligeti Péter, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 15. 11. 2022
doc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zora Haviarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 1. 2022
PracoviskoAnatomický ústav LF UK, Bratislava
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceVariabilita v periférnom nervovom systéme
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.; doc. MUDr. Dalibor Kolesár, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 22. 8. 2022
doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 2. 2022
PracoviskoKatedra občianskeho práva, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Téma habilitačnej práceDecízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednania a rozhodnutia sporov
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 4. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Marek Števček, PhD.; doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD.; doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 19. 5. 2022
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 8. 2021
PracoviskoKatedra obchodného práva a hospodárskeho práva, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceOdporovateľnosť právnych úkonov v konkurznom práve
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 4. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.; doc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.; doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 19. 5. 2022
doc. RNDr. Daniel Klein, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Daniel Klein, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceEstimation and testing in multivariate linear models
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 3. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. dr. hab. Roman Zmyślony; doc. Mgr. Radoslav Harman, PhD.; doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 21. 4. 2022
doc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Rastislav Varhač, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 9. 2021
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma habilitačnej práceKonformačná variabilita cytochrómu c v extrémnych podmienkach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.; doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biochémia s účinnosťou od 21. 4. 2022
doc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Slávka Janigová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 8. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceComparative terminology in Legal Translation (Komparatívna terminológia v právnom preklade)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. 2. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Magda Bilá, PhD.; doc. Hans Götzsche, PhD.; prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neslovanské jazyky a literatúry s účinnosťou od 16. 3. 2022

2021

doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 7. 2021
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceTeória a prax volieb a volebnej problematiky v podmienkach Slovenskej republiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 12. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.; doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.; doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 21. 12. 2021
doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 9. 2020
PracoviskoKatedra filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceEtika starostlivosti v kontexte súčasnej morálnej filozofie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14. 10. 2020 – 17. 5. 2021
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Zdenka Kalnická, CSc.; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 29. 11. 2021
doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 2. 2021
PracoviskoI. kardiologická klinika, UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceComparative terminology in Legal Translation (Komparatívna terminológia v právnom preklade)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC; prof. MUDr. Ján Murín, CSc.; doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 29. 11. 2021
doc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 12. 2020
PracoviskoIV. interná klinika UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrediktívne genetické faktory a biomarkery v progresii aterosklerózy pri diabetes mellitus 2. typu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 25. 11. 2021
doc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 5. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceDynamical systems as a communication channel between pure mathematics and applied science
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.; prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.; prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 26. 10. 2021
doc. RNDr. Martina Hančová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Martina Hančová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 5. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma habilitačnej práceMatematické metódy v kvantitatívnom popise časových radov pomocou lineárnych regresívnych modelov
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.; doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.; prof. UAM dr. hab. Tomasz Górecki
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore matematika s účinnosťou od 26. 10. 2021
doc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 3. 2021
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagenetika
Téma habilitačnej práceBiotechnologická alternatíva produkcie sekundárnych metabolitov v rodoch Taxus a Hypericum
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 9. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.; prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.; prof. RNDr. Alexander Lux, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore genetika s účinnosťou od 19. 10. 2021
doc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 3. 2021
PracoviskoCentrum interdisciplinárnych biovied TIP UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Téma habilitačnej práceŠtúdium biofyzikálnych vlastností proteínov pomocou laserovej optickej pinzety
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 9. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.; MUDr. Andrey Musatov, DrSc.; RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biofyzika s účinnosťou od 19. 10. 2021
doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 2. 2021
PracoviskoKatedra obchodného práva a hospodárskeho práva, PrávF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej prácePrávo elektronického obchodu. Širšie súvislosti.
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.; doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; JUDr. Ján Matějka, Ph.D.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 14. 7. 2021
doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Jana Žuľová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie9. 2. 2021
PracoviskoKatedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, PrávF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Téma habilitačnej práceVýber zamestnancov. Právne úskalia obsadzovania pracovných miest
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M.; doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 14. 7. 2021
doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2020
PracoviskoÚstav teórie práva Gustava Radbrucha, PrávF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceNezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom systéme
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 14. 7. 2021
doc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 1. 2021
PracoviskoKlinika anesteziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceCiele a možnosti neinvazívnej a protektívnej umelej ventilácie pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Beáta Drobná Saniová, PhD.; doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.; doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. Mgr. Renáta Timková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Timková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práceSuprasegmentálne javy v procese osvojovania si druhého jazyka so zreteľom na slovenských hovoriacich učiacich sa angličtinu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG; prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neslovanské jazyky a literatúry s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2021
PracoviskoKatedra sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Téma habilitačnej práceOnkologická sociálna práca na Slovensku – od teórie k praxi
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG; prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 8. 7. 2021
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceMultidimenzionálny self­-⁠koncept adolescentnej populácie a jeho zdroje
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.; doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.; prof. PhDr. Peter Macek, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 24. 6. 2021
doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 1. 2021
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Téma habilitačnej práceRozvíjanie didaktického poznania učiteľa matematiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.; prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.; doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore teória vyučovania matematiky s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 1. 2021
PracoviskoKatedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Téma habilitačnej prácePočítačom podporované modelovanie v príprave budúcich učiteľov matematiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Jozef Fulier, CSc.; doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.; doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore teória vyučovania matematiky s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Kaťuch, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 2. 2021
PracoviskoNeurochirugická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceMožnosti použitia medzitelovej fúzie v liečbe degeneratívnych ochorení driekovej chrbtice
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA; doc. MUDr. Radim Lipina, PhD.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. MUDr. Peter Berek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Berek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceAkútna karotická endarterektómia: riziko alebo benefit
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 6. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.; prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.; doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 12. 2020
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceModulácia účinku fotoaktivovaného hypericínu a vybraných chemoterapeutík inhibítorom cytochróm P450 monooxygenáz
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Peter Račay, PhD.; doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.; RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 12. 2020
PracoviskoÚstav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceDevelopment of Cell Types in the Spinal Cord
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 5. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.; doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1. 12. 2020
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Téma habilitačnej práceFunkčné pórovité koordinačné polyméry
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.; RNDr. Jana Madejová, DrSc.; doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anorganická chémia s účinnosťou od 17. 6. 2021
doc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zuzana Solárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 10. 2020
PracoviskoÚstav farmakológie, UPJŠ LF v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceProteíny tepelného šoku ako cieľ protinádorovej terapie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.; prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.; prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 21. 5. 2021
doc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Erik Dosedla, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 11. 2020
PracoviskoNemocnica AGEL Košice­-⁠Šaca a. s. Gynekologicko­-⁠pôrodnícka klinika UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceMorbidita súvisiaca s jazvou po cisárskom reze
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 3. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.; prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.; doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo s účinnosťou od 21. 5. 2021
doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 12. 2020
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceSemiotické aspekty umeleckých naratívov pre deti a mládež
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.; doc. PhDr. Milena Šubrtová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 10. 5. 2021
doc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2020
PracoviskoKatedra germanistiky, FF UPJŠ
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceMaria Therese von Artner. Weibliche Autorschaft und kulturelle Identität um 1800 in Oberungarn.
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 4. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Dr. Ralf Bogner; prof. Dr. Moritz Csáky; prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 10. 5. 2021
doc. MUDr. Ján Varga, PhD., MHA#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Varga, PhD., MHA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 9. 2020
PracoviskoGynekologicko­-⁠pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceGenéza ovariálneho karcinómu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. 3. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.; prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MPH
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore gynekológia a pôrodníctvo s účinnosťou od 4. 5. 2021
doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoKatedra sociálnej práce, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Téma habilitačnej práceProces radikalizácie vybraných rizikových skupín adolescentov z perspektívy sociálnej práce
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.; doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.; doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna práca s účinnosťou od 24. 3. 2021
doc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Gabriel Eštok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 11. 2020
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceSekundárny analfabetizmus ako aspekt demokratického deficitu EÚ
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.; prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.; prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 24. 3. 2021
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 9. 2020
PracoviskoÚstav Informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma habilitačnej práceProces zovšeobecňovania Formálnej konceptovej analýzy z pohľadu Teórie kategórií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Jesús Medina-Moreno, PhD.; doc. Ing. Peter Butka, PhD.; doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore informatika s účinnosťou od 25. 2. 2021
doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Karel Saksl, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 9. 2020
PracoviskoÚstav materiálového výskumu SAV v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Téma habilitačnej práceAtómová štruktúra kovových skiel
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 2. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.; prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.; prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika s účinnosťou od 25. 2. 2021

2020

doc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 2. 2020
PracoviskoKlinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceProfesionálna astma a profesionálna rinitída vo vzájomných súvislostiach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.; doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 2. 2020
PracoviskoNeurologická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceNarkolepsia s nedostatkom hypokretínu: multifaktoriálne ochorenie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.; doc. MUDr. Pavol Šiarnik, PhD.; doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15. 1. 2020
PracoviskoKlinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceÚloha karotickej endarterektómie v prevencii a liečbe cievnej mozgovej príhody
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 5. 2020
PracoviskoKatedra dejín štátu a práva, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceZáklady trestnej zodpovednosti v procese unifikácie trestného práva medzivojnovej Československej republiky
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. 9. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA; prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 2. 11. 2020
doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2020
PracoviskoII. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti patogenézy a prognózy cirhózy pečene z klinického pohľadu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.; doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 23. 10. 2020
doc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martina Zavacká, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie9. 1. 2020
PracoviskoVUSCH, a. s. Klinika cievnej chirurgie
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVplyv zdravotnej gramotnosti a starostlivosti na prežívanie pacientov počas liečby nahrádzajúcej funkcie obličiek
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Štefan Durdík, PhD:, MHA; doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.; doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 23. 10. 2020
doc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Kristína Bosáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2020
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceGadamer a nemecká filozofia
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.; doc. Erika Lalíková, PhD.; doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 19. 8. 2020
doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 11. 2019
PracoviskoKatolícka univerzia v Ružomberku – Filozofická fakulta
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceLitanicko­-⁠repetitívna forma v slovenskej poézii od druhej polovice 20. storočia
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 6. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ján Zambor, CSc.; prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.; doc. Marián Milčák, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 7. 8. 2020
doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 12. 2019
PracoviskoVysoká škola mezinárodních a veřejných vztahu Praha, o. p. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceVýzvy napĺňania rozvojového potenciálu tichomorských demokracií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 5. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.; prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.; prof. h. c. doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 7. 8. 2020
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 11. 2019
PracoviskoFakultní nemocnice Ostrava Chirurgická klinika
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceVýzkum a vývoj radiofrekvenčních nástrojů pro využití v chirurgii
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.; doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 26. 6. 2020
doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 11. 2019
PracoviskoIV. interná klinika UNLP UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceKlinické aspekty dilatačných a stenotizujúcich ochorení artérií a ich liečby
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.; doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.; prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 22. 6. 2020
doc. Mgr. Monika Hricová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Monika Hricová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 9. 2019
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceZdravotné ciele, úloha sebaregulácie a starostlivosti o seba
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 2. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.; doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 4. 3. 2020

2019

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 4. 2019
PracoviskoKlinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceMechanizmy rozvoja systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. 12. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 17. 12. 2019
doc. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie2. 10. 2018
PracoviskoKatedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceObrazy národných hrdinov v učebniciach dejepisu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 6. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Dušan Škvarna, CSc.; PhDr. Dušan Kováč, DrSc.; doc. PhDr. László Szarka, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore slovenské dejiny s účinnosťou od 16. 12. 2019
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 4. 2019
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceKoncepcie riešenia postavenia národnostných menšín na Slovensku v reformovanom procese v 60-tych rokoch
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 8. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Ján Liďák, CSc.; doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.; doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore politológia s účinnosťou od 18. 11. 2019
doc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Jeleňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 1. 2018
PracoviskoKatedra sociálnych štúdií, FVS UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceInterkultúrne interakcie a kultúrne hodnoty vybrané aspekty problematiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14. 9. 2018 – 30. 4. 2019
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 6. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD.; doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 18. 11. 2019
doc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Dalibor Kolesár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoÚstav anatómie, LF UPJŠ v Košiciah
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceMorfologická a funkčná charakteristika nitrergických štruktúr v senzitívnych gangliách a zadných povrazoch miechy
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 10. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.; doc. MUDr. Jozef Mentel, CSc., mim. prof.; doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 18. 10. 2019
doc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Adrián Kolesár, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 9. 2018
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRekonštrukcia aortálnej chlopne a koreňa aorty
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 5. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.; doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA; doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 11. 6. 2019
doc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 1. 2019
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceŠtýly rozhodovania Teoretické ukotvenie a praktické aplikácie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. 4. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; prof. PhDr. Peter Halama, PhD.; doc. PhDr. Peter Babinčák, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore sociálna psychológia a psychológia práce s účinnosťou od 23. 5. 2019
doc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľuboš Danišovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 10. 2018
PracoviskoÚstav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma habilitačnej práceBiologické aspekty regeneratívnej medicíny
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. 3. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.; doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD.; MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biológia s účinnosťou od 8. 4. 2019
doc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30. 5. 2018
PracoviskoÚstav farmakológie, UPJŠ v Košciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Téma habilitačnej práceVýznam P­-⁠glykoproteínu a jeho génových variantov v predikcii liečebnej odpovede na vybrané liečivá
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 3. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH; doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.; prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore farmakológia s účinnosťou od 5. 4. 2019
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15. 10. 2018
PracoviskoKatedra občianskeho práva, PrávF UPJŠ v Košciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Téma habilitačnej práceZmluvné záväzky v autorskom práve
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 2. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Ivo Telec, CSc.; doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.; doc. JUDr. Daniela Gandžalová, CSc.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 21. 3. 2019
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 9. 2018
PracoviskoKatedra občianskeho práva, PrávF UPJŠ v Košciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Téma habilitačnej práceInsolvenčné konania podľa nariadenia o insolvenčnom konaní
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. 2. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Ján Husár, CSc.; prof. JUDr. Marek Števček, PhD.; doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., UMB
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 21. 3. 2019
doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 9. 2018
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniajadrová a subjadrová fyzika
Téma habilitačnej práceProdukcia relativistických častíc v jadrových zrážkach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.; doc. RNDr. Júlia Hlaváčová, CSc.; Ing. Ján Kliman, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore jadrová a subjadrová fyzika s účinnosťou od 22. 2. 2019
doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 9. 2018
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniajadrová a subjadrová fyzika
Téma habilitačnej práceŠtúdium produkcie podivných častíc v zrážkach jadier Pb - Pb
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.; RNDr. Pavol Stríženec, CSc.; Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore jadrová a subjadrová fyzika s účinnosťou od 22. 2. 2019
doc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Popelka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 5. 2018
PracoviskoKlinika úrazovej chirurgie Slovenskej zdravotníckej univerzity, Univerzitná nemocnica Bratislava
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceZlomeniny pätovej kosti
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 12. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Igor Čižmář, PhD.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 7. 1. 2019

2018

doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 2. 2018
PracoviskoPaneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Ústav teórie a dejín štátu a práva a spoločenskovedných disciplín
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceKampaň proti slovenskému buržoáznímu nacionalizmu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 10. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.; doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.; doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 29. 11. 2018
doc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eugen Frišman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. 4. 2018
PracoviskoKlinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Košice­-⁠Šaca a. s. l. súkromná nemocnica a UPJŠ LF Košice
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceOxidačný stres pri popáleninovej traume
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 10. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ján Koller, CSc.; doc. MUDr. Roman Benej, CSc.; doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 17. 11. 2018
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2018
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceHeidegger a Patočka – strety a rozchody
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 5. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.; doc. PhDr. Erika Lalíková, CSc.; doc. PhDr. Pavol Tholt, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 15. 6. 2018
doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 11. 2017
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma habilitačnej práceRizikové faktory zlyhania totálnych endoprotéz kolenného kĺbu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 5. 2018
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.; prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.; doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore chirurgia s účinnosťou od 5. 6. 2018
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 10. 2017
PracoviskoNeurologická klinika UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma habilitačnej práceKlinické aspekty vybraných nemotorických prejavov Parkinsonovej choroby
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 3. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.; prof. MUDr. Ján Roth, PhD.; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore neurológia s účinnosťou od 18. 4. 2018
doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 9. 2017
PracoviskoKlinika gerontológie a gerriatrie UPJŠ v Košiciach LF a LVN, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceInovatívne prístupy v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 3. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 18. 4. 2018
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 10. 2017
PracoviskoKatedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceZabezpečovacie inštitúty pri správe daní
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 2. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. JUDr. Hana Marková, CSc.; doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.; doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 20. 3. 2018
doc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 11. 2017
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma habilitačnej práceDuchovnosť v (re)interpretácii lyrického triptychu Maše Haľamovej
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 2. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuMgr. Dana Hučková, CSc.; prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.; doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore literárna veda s účinnosťou od 1. 3. 2018

2017

doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11. 5. 2017
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma habilitačnej práceSokrates a Platon v Nietzscheho a Patočkovej filozofii
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 11. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDr. h. c. PhDr. Teodor Münz, CSc.; prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.; doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore dejiny filozofie s účinnosťou od 20. 12. 2017
doc. RNDr. Katarína Štroffeková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Katarína Štroffeková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 6. 2017
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Téma habilitačnej práceZmeny v signalizácii bunky a funkcií mitochondrií v dôsledku prítomnosti hypericínu za tmy
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 10. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.; prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.; Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biofyzika s účinnosťou od 30. 10. 2017
doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 3. 2017
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Téma habilitačnej práceHypericín vo vodnom a lipidovom prostredí
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. 10. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. Ing. Marián Antalík, DrSc.; RNDr. Ján Gálik, CSc.; RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore biofyzika s účinnosťou od 30. 10. 2017
doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek Bombara, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 3. 2017
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniajadrová a subjadrová fyzika
Téma habilitačnej práceProdukcia a uhlové korelácie hadrónov na urýchľovačoch RHIC a LHC
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7. 9. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.; prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc.; Ing. Štefan Gmuca, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore jadrová a subjadrová fyzika s účinnosťou od 30. 10. 2017
doc. Mgr. Peter Urban, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Urban, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 3. 2017
PracoviskoÚstav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma habilitačnej práceVyužitie modulácie apoptických mechanizmov pri klinicko­-⁠biochemickej diagnostike vybraných ochorení
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. 10. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.; doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.; doc. RNDr. Mária Kožúrková, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore klinická biochémia s účinnosťou od 24. 10. 2017
doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 2. 2017
PracoviskoKlinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceAktuálne trendy v problematike vírusových hepatitíd
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.; doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.; doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 7. 6. 2017
doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Štefan Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30. 1. 2017
PracoviskoÚstav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceIschemicko­-⁠reperfúzne poškodenie tenkého čreva v experimente
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.; prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.; doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anatómia, histológia a embryológia s účinnosťou od 7. 6. 2017
doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 10. 2016
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Téma habilitačnej práceEnergy gap in the excitation spectra of one­-⁠dimensional magnets
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. 3. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.; doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.; RNDr. Peter Skyba, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika s účinnosťou od 27. 4. 2017
doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 10. 2016
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Téma habilitačnej práceZlúčeniny Cu(II) s kyanidokomplexnými aniónmi
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. RNDr. Richard Pastorek, CSc.; prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.; doc. RNDr. Mária Reháková, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore anorganická chémia s účinnosťou od 27. 4. 2017

2016

doc. Dr. Łukasz Kozera, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Dr. Łukasz Kozera, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania21. 12. 2016
doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania21. 12. 2016
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15. 6. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania15. 12. 2016
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 4. 2016
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania24. 11. 2016
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 4. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania7. 11. 2016
doc. RNDr. Eva Vranová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Eva Vranová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17. 12. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagenetika
Dátum skončenia konania2. 11. 2016
doc. JUDr. Boris Balog, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 1. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania18. 7. 2016
doc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Soňa Šnircová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 1. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania28. 6. 2016
doc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 3. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania24. 6. 2016
doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1. 2. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna práca
Dátum skončenia konania24. 6. 2016
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20. 8. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 6. 2016
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8. 2. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania6. 6. 2016
doc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Marta Tóthová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1. 7. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania16. 5. 2016
doc. JUDr. Karin Prievozníková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Karin Prievozníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 11. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania23. 3. 2016
doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 2. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Dátum skončenia konania23. 3. 2016
doc. RNDr. Bianka Bojková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Bianka Bojková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 7. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania22. 2. 2016
doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Šoltés, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 2. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania14. 1. 2016
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21. 11. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania14. 1. 2016

2015

doc. Mgr. Rafał Kalinowski, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Rafał Kalinowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania10. 11. 2015
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 3. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Branislav Malík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie2. 3. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12. 11. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania4. 11. 2015
doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23. 4. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 10. 2015
doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2015
doc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 6. 2015
doc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania5. 5. 2015
doc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ladislav Guller, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 4. 2015
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania25. 3. 2015
doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Vladimír Srb, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania13. 3. 2015
doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania10. 3. 2015
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania10. 3. 2015
doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Milan Olejník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Dátum skončenia konania15. 2. 2015
doc. RNDr. Peter Weisman, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Weisman, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 1. 2015

2014

doc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr.iur.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 12. 2014
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania15. 11. 2014
doc. Ing. Radovan Herchel, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Radovan Herchel, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Dátum skončenia konania1. 11. 2014
doc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Agnesa Lukačínová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania1. 11. 2014
doc. Dr. Robert Kiełtyka#
Meno a priezviskodoc. Dr. Robert Kiełtyka
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania1. 11. 2014
doc. Mgr. Anna K. Żeromska, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Anna K. Żeromska, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Dátum skončenia konania15. 7. 2014
doc. Mgr. Jan Hauke, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Jan Hauke, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 7. 2014
doc. RNDr. Ivan Melo, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ivan Melo, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniajadrová a subjadrová fyzika
Dátum skončenia konania1. 7. 2014
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania25. 6. 2014
doc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Richard Geffert, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania20. 6. 2014
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania20. 6. 2014
doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania16. 5. 2014
doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia rastlín
Dátum skončenia konania15. 5. 2014
doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania15. 5. 2014
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania15. 5. 2014
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania30. 4. 2014
doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marek Stupák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania1. 4. 2014
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania17. 3. 2014

2013

doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania20. 12. 2013
doc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania25. 11. 2013
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania20. 11. 2013
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania20. 11. 2013
doc. Ing. Andrej Godány, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania25. 7. 2013
doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 7. 2013
doc. Dr. Andrzej Wloch#
Meno a priezviskodoc. Dr. Andrzej Wloch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania24. 6. 2013
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania20. 5. 2013
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 5. 2013
doc. Dr. Viktoriya Serzhanova#
Meno a priezviskodoc. Dr. Viktoriya Serzhanova
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 5. 2013
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 4. 2013
doc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania15. 2. 2013
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania15. 2. 2013

2012

doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Martina Pilátová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Blanka Baculíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 12. 2012
doc. Dr.n.hum. Ewa Wilczek-Rużyczka#
Meno a priezviskodoc. Dr.n.hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Dátum skončenia konania3. 10. 2012
doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniatrestné právo
Dátum skončenia konania10. 8. 2012
doc. PhDr. Milovan Ješič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Milovan Ješič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania10. 8. 2012
doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania1. 3. 2012
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Dátum skončenia konania15. 2. 2012
doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania10. 2. 2012
doc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 2. 2012

2011

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniatrestné právo
Dátum skončenia konania20. 12. 2011
doc. Dr. Jacek Olszewski, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Dr. Jacek Olszewski, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 12. 2011
doc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Jozef Mihalik, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 12. 2011
doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 12. 2011
doc. PhDr. Daniel Bína, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Daniel Bína, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania21. 9. 2011
doc. Dr. Tadeusz Szumiata#
Meno a priezviskodoc. Dr. Tadeusz Szumiata
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 7. 2011
doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 7. 2011
doc. Dr. Iwona Włoch#
Meno a priezviskodoc. Dr. Iwona Włoch
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 7. 2011
doc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania15. 4. 2011
doc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Kristián Csach, LL.M., PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaverejné zdravotníctvo
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniazubné lekárstvo
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Peter Nezník, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania1. 4. 2011

2010

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania15. 12. 2010
doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Katarína Dubayová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Dátum skončenia konania15. 12. 2010
doc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania15. 12. 2010
doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 12. 2010
doc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 12. 2010
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 11. 2010
doc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Strečka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 7. 2010
doc. Dr. Katarzyna Popik-Chorąży#
Meno a priezviskodoc. Dr. Katarzyna Popik-Chorąży
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania25. 6. 2010
doc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Jarmila Veselá, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2010
doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2010
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MVDr. Mária Miklošová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Mária Miklošová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Jozef Belák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Belák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Urbán, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniajadrová a subjadrová fyzika
Dátum skončenia konania1. 3. 2010
doc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 2. 2010
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. Mgr. Alžbeta Chorvátová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Alžbeta Chorvátová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Dátum skončenia konania1. 1. 2010

2009

doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 12. 2009
doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Dátum skončenia konania1. 12. 2009
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 11. 2009
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. MUDr. Iveta Domoráková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Iveta Domoráková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
doc. MUDr. Václav Báča, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Václav Báča, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania15. 5. 2009
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania15. 5. 2009
doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniazubné lekárstvo
Dátum skončenia konania1. 4. 2009
doc. Mgr. Ivan Poliaček, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Ivan Poliaček, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Dátum skončenia konania1. 3. 2009
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 3. 2009
doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 3. 2009
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 2009

2008

doc. RNDr. Peter Solár, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Solár, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 10. 2008
doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania15. 10. 2008
doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Monika Kassayová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 10. 2008
doc. M.Sc. Jacek Chudziak, PhD.#
Meno a priezviskodoc. M.Sc. Jacek Chudziak, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 10. 2008
doc. MUDr. Marek Dudáš, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marek Dudáš, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 10. 2008
doc. RNDr. Ondrej Hudák, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ondrej Hudák, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 7. 2008
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2008
doc. MVDr. Monika Halánová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2008
doc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania15. 5. 2008
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania15. 3. 2008
doc. JUDr. Vlasta Čečotová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Vlasta Čečotová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania1. 3. 2008
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania1. 2. 2008
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2008

2007

doc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ladislav Novák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania15. 7. 2007

2006

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania15. 11. 2006
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Dátum skončenia konania15. 11. 2006
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Dátum skončenia konania1. 11. 2006
doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Erik Sedlák, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachémia
Dátum skončenia konania1. 7. 2006

2005

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania15. 12. 2005
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 12. 2005
doc. RNDr. Lea Vojčíková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Lea Vojčíková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 8. 2005
doc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vladimír Kraus, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 8. 2005
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 5. 2005
doc. M.Sc. Katarzyna Brzózka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. M.Sc. Katarzyna Brzózka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 5. 2005
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2005
doc. JUDr. Ján Klučka, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Klučka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania15. 3. 2005
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2005

2004

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasprávne právo
Dátum skončenia konania1. 12. 2004
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 12. 2004
doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania1. 12. 2004
doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 6. 2004
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2004
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 6. 2004
doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 6. 2004
doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 6. 2004
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 6. 2004
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 4. 2004
doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania15. 4. 2004
doc. Ing. Ivan Kron, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Ivan Kron, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania15. 2. 2004
doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania15. 2. 2004
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2004
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2004

2003

doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 11. 2003
doc. MUDr. Roman Beňačka, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Roman Beňačka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania1. 6. 2003
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Uličný, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Dátum skončenia konania1. 6. 2003
doc. RNDr. Denis Horváth, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Denis Horváth, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 6. 2003
doc. RNDr. Anna Ondrušeková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Anna Ondrušeková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 5. 2003
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 5. 2003
doc. MUDr. Jan Tůma#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jan Tůma
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2003
doc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 3. 2003
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasprávne právo
Dátum skončenia konania1. 2. 2003
doc. MUDr. Martin Péč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Péč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania15. 1. 2003

2002

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania1. 11. 2002
doc. Ing. Mária Mareková, Csc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Mária Mareková, Csc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 7. 2002
doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania1. 7. 2002
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 6. 2002
doc. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 6. 2002
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2002
doc. MUDr. Michal Vaľko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Michal Vaľko, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 4. 2002
doc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 2. 2002
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 2. 2002
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 2. 2002
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2002

2001

doc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 11. 2001
doc. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 11. 2001
doc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Mária Kiovská, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasprávne právo
Dátum skončenia konania1. 11. 2001
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 10. 2001
doc. MUDr. Viliam Donič, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania15. 6. 2001
doc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Božena Mihalíková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 4. 2001
doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 4. 2001
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 3. 2001
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 2. 2001
doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Miroslav Repický, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania15. 2. 2001

2000

doc. RNDr. Marián Klešč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marián Klešč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 12. 2000
doc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jaroslav Ivančo, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 12. 2000
doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 12. 2000
doc. MUDr. Jozef Török, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Török, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia živočíchov
Dátum skončenia konania1. 6. 2000
doc. Ing. Martin Orendáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Martin Orendáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 6. 2000
doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 6. 2000
doc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 5. 2000
doc. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania15. 5. 2000
doc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania15. 3. 2000

1999

doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 12. 1999
doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaštátne právo
Dátum skončenia konania1. 8. 1999
doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaštátne právo
Dátum skončenia konania1. 8. 1999
doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 7. 1999
doc. RNDr. Karol Flachbart, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Karol Flachbart, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania1. 5. 1999
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 5. 1999
doc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Janík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 5. 1999
doc. MUDr. Angela Szilasiová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Angela Szilasiová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 3. 1999
doc. JUDr. Ján Mazák#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Ján Mazák
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania4. 1. 1999

1998

doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. RNDr. Michal Zeman, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Zeman, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia živočíchov
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. MUDr. Jozef Ježík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Ježík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Sabo, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Peter Štencl, Csc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Štencl, Csc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Ján Sabo-Nacko#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Sabo-Nacko
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 6. 1998
doc. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania1. 3. 1998
doc. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 1. 1998
doc. MUDr. Jozef Kolenič, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Kolenič, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 1998
doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Kutschy, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania1. 1. 1998
doc. Ing. Marián Antalík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Marián Antalík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania1. 1. 1998

1996

doc. MUDr. František Helcl, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Helcl, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania18. 11. 1996
doc. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialekárska biológia
Dátum skončenia konania18. 11. 1996
doc. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialekárska biológia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Brezáni, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialekárska biológia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Branislav Spišák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. RNDr. Michal Toropila, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania25. 6. 1996
doc. RNDr. Kristína Chlebovská#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Kristína Chlebovská
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania8. 3. 1996
doc. RNDr. Martin Bača, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Martin Bača, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania8. 3. 1996

1995

doc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Jozef Gonda, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania11. 12. 1995
doc. MUDr. Štefan Korec, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Korec, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania6. 7. 1995
doc. MUDr. Jozef Pella, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Pella, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania6. 7. 1995
doc. RNDr. Katarína Cechlárová, Csc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Katarína Cechlárová, Csc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania6. 7. 1995
doc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Miloslava Sokolová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenský jazyk
Dátum skončenia konania6. 7. 1995
doc. PhDr. Ján Gbúr, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania6. 7. 1995
doc. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia živočíchov
Dátum skončenia konania17. 3. 1995

1994

doc. Ing. Štefan Vilček, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Štefan Vilček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania4. 11. 1994
doc. PhDr. Karol Horák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Karol Horák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania4. 11. 1994
doc. Ing. Július Zimmermann, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Július Zimmermann, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná jazykoveda – fonetika
Dátum skončenia konania4. 11. 1994
doc. RNDr. Bernardína Pástorová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Bernardína Pástorová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia živočíchov
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. PhDr. Michal Fedor, Csc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Michal Fedor, Csc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zdeněk Novotný, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaotorhinolaryngológia
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Mirossay, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 2. 1994
doc. MUDr. Ivan Schréter, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 2. 1994
doc. RNDr. Peter Vojtáš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Peter Vojtáš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 2. 1994
doc. MUDr. Milan Profant, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Profant, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaotorhinolaryngológia
Dátum skončenia konania1. 2. 1994

1993

doc. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania20. 12. 1993
doc. MUDr. Ján Sedlák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Sedlák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania20. 12. 1993
doc. PhDr. Jozef Výrost, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jozef Výrost, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapsychológia
Dátum skončenia konania20. 12. 1993
doc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Jozef Sulaček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Dátum skončenia konania20. 12. 1993
doc. MUDr. Miron Šramka, DrSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia – stereotaktická neurochirurgia
Dátum skončenia konania1. 3. 1993
doc. MUDr. Jana Ďurovičová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jana Ďurovičová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialekárska mikrobiológia
Dátum skončenia konania1. 3. 1993
doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Edita Paulíková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania1. 3. 1993

1992

doc. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslavistika – slovanské jazyky
Dátum skončenia konania1. 12. 1992
doc. PhDr. Anna Valcerová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Anna Valcerová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania1. 12. 1992
doc. MUDr. Tibor Mittermayer, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Tibor Mittermayer, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania1. 12. 1992
doc. MUDr. Jozef Labus#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Labus
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania1. 12. 1992
doc. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaotorhinolaryngológia
Dátum skončenia konania1. 12. 1992
doc. MUDr. Eva Mathéová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Mathéová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania1. 7. 1992
doc. MUDr. Marián Šanta, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Marián Šanta, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania1. 3. 1992
doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniahistológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 3. 1992
doc. MUDr. František Dovala, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Dovala, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania1. 3. 1992
doc. MUDr. Cecília Tajtáková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Cecília Tajtáková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania1. 3. 1992

1991

doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc.#
Meno a priezviskodoc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania1. 11. 1991
doc. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniahygiena
Dátum skončenia konania1. 11. 1991
doc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Ján Ferjenčík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapsychológia
Dátum skončenia konania1. 11. 1991
doc. PhDr. František Štraus, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. František Štraus, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania1. 6. 1991
doc. PhDr. Ferdinand Uličný, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Ferdinand Uličný, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniačeskoslovenské dejiny
Dátum skončenia konania1. 6. 1991
doc. MUDr. Tomáš Juhás, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Tomáš Juhás, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaočné lekárstvo
Dátum skončenia konania1. 6. 1991
doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadermatovenerológia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991
doc. MUDr. Igor Šulla, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Igor Šulla, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991
doc. MUDr. Juraj Bober, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991
doc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Igor Kundrát, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania31. 1. 1991

1990

doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Imrich Vaško, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória literatúry a dejiny slovenskej literatúry
Dátum skončenia konania1. 12. 1990
doc. MUDr. František Mikuš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Mikuš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 12. 1990
doc. MUDr. Miroslav Mydlík, Dr.Sc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Mydlík, Dr.Sc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 12. 1990

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

Mgr. Bc. Peter Fedorčák, PhD.#
Meno a priezviskoMgr. Bc. Peter Fedorčák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5. 2. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceHumanista a pedagóg Leonard Cox vo svetle kritickej analýzy primárnych a sekundárnych zdrojov
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.; prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.; doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUkončenie habilitačného konnia ku dňu 16. 4. 2024 z osobných dôvodov
MUDr. Zora Haviarová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Zora Haviarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 4. 2020
PracoviskoAnatomický ústav LF UK, Bratislava
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práceŠtrukturálne zmeny žilovej steny u pacientov s primárnou formou chronickej vénovej choroby dolných končatín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovod 18. 4. 2019 do 17. 4. 2020
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.; doc. MVDr. Daša Čižková, DrSc.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUkončenie habilitačného konania ku dňu 13. 4. 2021 z osobných dôvodov
PhDr. Marián Děd, PhD. MBA.#
Meno a priezviskoPhDr. Marián Děd, PhD. MBA.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18. 12. 2019
PracoviskoVysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. – Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma habilitačnej práceÚloha náboženstiev v svetovej politike
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.; prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.; doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNeudelenie titulu docent 30. 6. 2020