Habilitačné a inauguračné konania

Logo UPJŠ

Inauguračné konania

Oznámenia o konaní inauguračných prednášok#

ikona prednáškaAktuálne na UPJŠ nie sú plánované nijaké inauguračné prednášky.

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. 1. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma inauguračnej prednáškyUrbanizácia a biologické a ekologické adaptácie stavovcov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky23. 4. 2024, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, PhD.; prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.; prof. Dr. hab. Piotr Tryjanowski, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka#
Meno a priezviskodoc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie22. 11. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaklinická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyKlinicko­-⁠biochemické a molekulové metódy v reprodukčnej medicíne
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30. 1. 2024, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. RNDr. Jana Muchová, PhD.; prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyVnútorná fixácia v chirurgickej liečbe zlomenín krčka stehnovej kosti
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky3. 10. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.#
Meno a priezviskodoc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. 2. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškySúdny dvor Európskej únie ako tvorca práva?
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 6. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.; prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M, MA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
doc. Mgr. Daniela Jancura, PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Daniela Jancura, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie23. 1. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Téma inauguračnej prednáškyOxidatívna fosforylácia – elegantný mechanizmus transformácie energie v biologických systémoch
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky31. 5. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.; prof. RNDr. Libuša Šikurová, DrSc; prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 3. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma inauguračnej prednáškyZmena diagnostickej paradigmy pri zriedkavých hyperkinetických ochoreniach
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky30. 5. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Peter Turčáni, CSc.; prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FANA, FCMA; prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie

Ukončené inauguračné konania#

2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991Neukončené konania

2024

prof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 11. 2021
PracoviskoCentrum interdisciplinárnych biovied TIP­-⁠UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma inauguračnej prednáškyModulácia vlastností proteínov a enzýmov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 6. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 26. 3. 2024
prof. MUDr. Marek Lacko, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Marek Lacko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 3. 2022
PracoviskoKlinika ortópédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný stav a perspektívy v diagnostickom a liečebnom procese osteoartritídy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH; prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.; prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 26. 3. 2024
prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 8. 2021
PracoviskoÚstav anatómie, UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Téma inauguračnej prednáškyVýznam imunohistochemickej detekcie možných prognostických a prediktívnych markerov vo vybraných nádoroch človeka
Dátum prerušenia1. 9. 2021
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. 5. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.; prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.; prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 26. 3. 2024

2023

prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 9. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma inauguračnej prednáškyNa ceste od časovo­-⁠frekvenčnej analýzy k neaditívnym integrálom
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 2. 2023, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Martin Kalina, CSc.; prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.; prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAktuálny pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy B
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyKoniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH; prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.; prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyÚloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin; prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESc, FACC, MBA; prof. MUDr. Ivica Lazurová, DrSc., FRCP
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 1. 2022
PracoviskoKatedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Téma inauguračnej prednáškyVirtuálne meny: Právna podstata, regulačný rámec a zdaňovanie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky26. 4. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 8. 2021
PracoviskoNeurologická klinika UNLP a UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeurológia
Téma inauguračnej prednáškyRoztrúsená skleróza – prediktívne faktory a biomarkery aktivity ochorenia
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 3. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.; doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.; prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12. 4. 2023
prof. MUDr. Mária Pallayová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie17. 6. 2021
PracoviskoÚstav lekárskej fyziológie UPJŠ v Košiciach LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na vzťah medzi obštrukčným spánkovým apnoe a diabetes mellitus
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22. 3. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Renata Péčová, PhD.; prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.; prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 12. 4. 2023
prof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29. 3. 2021
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyFenomén adaptácie literárneho prototextu do filmovej štruktúry.
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 10. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Stanislav Párnický, ArtD.; prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Karol Horák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 23. 3. 2023

2022

Dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.#
Meno a priezviskoDr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. 2. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyMeniaci sa mediálny diskurz v postmileniárnej ére
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. 5. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. María José Coperías Aguilar, PhD.; prof. Vesna Lopičić, PhD.; doc. José Igor Prieto Arranz, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13. 7. 2022
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. 2. 2021
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyPreberanie slov a genéza slovotvorby / Borrowing and the genesis of word formation
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky21. 5. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. Brian D. Joseph; prof. Dr. Janet DeCesaris; prof. Dr. Tinatin Margalitadze
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 13. 7. 2022
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie21. 12. 2020
PracoviskoÚstav teórie práva Gustava Radbrucha, PrávF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória a dejiny štátu a práva
Téma inauguračnej prednáškyObmedzenie základných práv a slobôd a mimoriadne (výnimočné) stavy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.; prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 1. 2022
prof. PhDr. František Šimon, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. František Šimon, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie7. 12. 2020
PracoviskoKatedra klasickej filológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyLatinská literatúra a medicína
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.; Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 1. 2022
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4. 9. 2020
PracoviskoÚstav epidemiológie, Lekárska fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma inauguračnej prednáškyEpidemiológia ako zdroj dôkazov pre rozhodovanie o zdraví populácie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky16. 3. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH; prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 1. 2022
prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 7. 2020
PracoviskoGynekologicko pôrodnícka klinika LF UJŠ a UNLP Košice
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasný pohľad na operačné riešenie zostupu panvových orgánov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. MUDr. Ján Danko, CSc.; prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 1. 2022

2021

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. 2. 2020
PracoviskoPrávnická fakulta TU v Trnave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamedzinárodné právo
Téma inauguračnej prednáškyVývoj a súčasná podoba medzinárodného práva životného prostredia
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.; prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.; prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 29. 4. 2021
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 2. 2020
PracoviskoI. interná klinika, UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAutoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, osteoartróza
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Pavol Horák, PhD.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22. 4. 2021
prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27. 9. 2019
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Téma inauguračnej prednáškyPotenciálne protinádorové heterocyklické zlúčeniny a ich DNA­-⁠väzbová a anti­-⁠topoizomerázová aktivita
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.; doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22. 4. 2021

2020

prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 10. 2019
PracoviskoFakulta prírodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Téma inauguračnej prednáškyŠtruktúrne aspekty statického a dynamického magnetizmu komplexných molekúl
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Jiří Pinkas, PhD.; prof. RNDr. Gustáv Plesch, DrSc.; prof. RNDr. Marian Valko, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 11. 2020
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie27. 9. 2019
PracoviskoÚstav fyzikálnych vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Téma inauguračnej prednáškyOd spinových modelov k efektívnym a automatizovaným metódam predikcie masívnych priestorových dát
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.; prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc.; prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 11. 2020
prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA#
Meno a priezviskoprof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 4. 2019
PracoviskoKlinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.,
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba zriedkavých ochorení hrudnej aorty v dospelom veku
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.; prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.; prof. MUDr. Jan Černý, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 14. 7. 2020
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. 3. 2019
PracoviskoÚstav informatiky, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Téma inauguračnej prednáškyNiekoľko poznámok o nelineárnych štruktúrach
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.; prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.; prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 14. 7. 2020

2019

prof. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9. 1. 2019
PracoviskoFilozofická fakulta, Prešovská univerzita
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyKonceptualizácia – prostriedok aj cieľ v pragmatike jazyka
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. László Komlósi; prof. Dr. István Kecskes; prof. Dr. Tatiana Larina
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 10. 12. 2019
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie4. 10. 2018
PracoviskoÚstav chemických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanorganická chémia
Téma inauguračnej prednáškyPohľad do vnútra nanopórov: od štruktúrnej dokonalosti k funkčným materiálom
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.; RNDr. Jana Madejová, DrSc.; prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 11. 6. 2019
prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. 10. 2018
PracoviskoÚstav lekárskej biológie Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Téma inauguračnej prednáškyChemoprevencia karcinómu prsníka rastlinnými prirodzenými substanciami
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.; prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 11. 6. 2019
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 9. 2017
PracoviskoFakulta prirodných vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiofyzika
Téma inauguračnej prednáškyBiofotonika a jej aplikácie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieIng. Igor Lacík, DrSc.; prof. RNDr. Libuša Šikurová, CSc.; Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 11. 6. 2019
prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29. 9. 2018
PracoviskoÚstav matematických vied, PF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Téma inauguračnej prednáškyŠtruktúra grafov
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.; prof. Dr. rer. nat. habil. Ingo Schiermeyer; prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 27. 3. 2019
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. 5. 2018
PracoviskoÚstav epidemiológie, LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaepidemiológia
Téma inauguračnej prednáškyPrínos novších diagnostických metód k mapovaniu epidemiologickej situácie vo výskyte zoonóz
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Henrieta Hudečková, CSc.; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.; prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 27. 3. 2019
prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16. 1. 2018
PracoviskoKatedra psychológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniasociálna psychológia a psychológia práce
Téma inauguračnej prednáškyStarostlivosť o seba v kontexte sebarozvoja a sebaregulácie ako psychologický fenomén
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Karel Paulík, CSc.; prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.; prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 27. 3. 2019

2018

prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 11. 2017
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyŠtrukturálna bohatosť – nový pohľad na jazykovú typológiu
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. Dr. Martin Everaert; prof. Dr. Zoltán Kövecses; prof. Dr Hab. Henryk Kardela
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19. 9. 2018
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie25. 9. 2017
PracoviskoKatedra histórie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Téma inauguračnej prednáškyHistorické poznanie, historické vedomie a inštrumentalizácia dejín. Spory o výklad dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konaniePhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.; prof. Dr. Miloš Řezník; prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 19. 9. 2018
prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13. 9. 2017
PracoviskoKlinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPrevencia kardiovaskulárnych chorôb čím skôr, tým lepšie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Josef Veselka, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19. 9. 2018
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11. 5. 2017
PracoviskoKatedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie, FF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Téma inauguračnej prednáškyPoetologické a kultúrne aspekty umeleckého prekladu
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieDr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.; prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.; prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 19. 9. 2018

2017

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. 9. 2016
Pracovisko1. interná klinika, LF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPleiotropné účinky statínov pri chorobách pečene
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 4. 12. 2017
prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 4. 2016
PracoviskoGynekologicko­-⁠pôrodnícka klinika LF UPJŠ a UNLP Košice
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasné možnosti využitia 3D ultazvuku pri vyšetrení vnútorného genitálu a extragenitálnych procesov v malej panve
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.; prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.; prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 18. 5. 2017
prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie12. 8. 2015
PracoviskoI. Chirurgická klinika LF UPJŠ a UNLP
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Téma inauguračnej prednáškySúčasné možnosti chirurgickej liečby karcinómu pankreasu
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.; prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.; prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 18. 5. 2017

2016

prof. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Vasiľ Andruch, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. 1. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanalytická chémia
Dátum skončenia konania16. 5. 2016
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie9. 1. 2015
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania16. 5. 2016
prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie8. 7. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Dátum skončenia konania16. 5. 2016

2015

prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 9. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Dátum skončenia konania24. 11. 2015
prof. PaedDr. Martin Golema, PhD.#
Meno a priezviskoprof. PaedDr. Martin Golema, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. 2. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 11. 2015
prof. PhDr. Peter Káša, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Peter Káša, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie28. 2. 2014
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania24. 11. 2015

2014

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie15. 10. 2013
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania19. 11. 2014
prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie14. 10. 2013
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania19. 11. 2014
prof. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 12. 2012
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania19. 11. 2014
prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie3. 4. 2013
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaanatómia, histológia a embryológia
Dátum skončenia konania26. 5. 2014
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie19. 11. 2012
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 5. 2014

2013

prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania5. 3. 2013

2012

prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.#
Meno a priezviskoprof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.#
Meno a priezviskoprof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanialiterárna veda
Dátum skončenia konania10. 7. 2012
prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyziológia rastlín
Dátum skončenia konania10. 7. 2012

2011

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniateória vyučovania matematiky
Dátum skončenia konania28. 11. 2011
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania28. 11. 2011
prof. RNDr. Martin Bača, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Martin Bača, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania28. 11. 2011
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
Dr hab. Grzegorz A. Kleparski, PhD.#
Meno a priezviskoDr hab. Grzegorz A. Kleparski, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianeslovanské jazyky a literatúry
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Juraj Olejník, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania24. 1. 2011

2010

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Igor Hudec, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania28. 6. 2010
prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania25. 1. 2010

2009

prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika kondenzovaných látok a akustika
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Roman Nedela, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania1. 7. 2009
Dr hab. prof. UR Stanislaw Sagan#
Meno a priezviskoDr hab. prof. UR Stanislaw Sagan
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaústavné právo
Dátum skončenia konania20. 1. 2009
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiológia
Dátum skončenia konania20. 1. 2009

2008

prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 5. 2008
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania12. 5. 2008
prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania12. 5. 2008
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 5. 2008

2007

prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., mim. prof.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Ján Mazák, PhD., mim. prof.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobčianske právo
Dátum skončenia konania26. 6. 2007

2006

prof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Štefan Kujaník, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania2. 11. 2006
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania2. 11. 2006
prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania10. 4. 2006

2005

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. RNDr. Peter Brezáni, PhD.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Peter Brezáni, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. Ing. Karel Kudela, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania31. 1. 2005
prof. Ing. Marián Antalík, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. Ing. Marián Antalík, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniabiochémia
Dátum skončenia konania31. 1. 2005

2004

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapatologická anatómia, súdne lekárstvo
Dátum skončenia konania9. 11. 2004
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miroslav Kitka, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004

2003

prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaorganická chémia
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniainformatika
Dátum skončenia konania20. 1. 2003
prof. JUDr. Jozef Králik, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Jozef Králik, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania20. 1. 2003
prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaústavné právo
Dátum skončenia konania20. 1. 2003

2002

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania7. 11. 2002
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania21. 3. 2002
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.#
Meno a priezviskoprof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaobchodné a finančné právo
Dátum skončenia konania21. 3. 2002
prof. RNDr. Milan Bobák, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Milan Bobák, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania21. 3. 2002

2001

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania20. 11. 2001
prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania20. 11. 2001
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 11. 2001
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematická informatika
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Mária Tajtáková, Ph.D.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Tajtáková, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Andrej Böör, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapatologická anatómia, súdne lekárstvo
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Jozef Pella, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Pella, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001

2000

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania5. 12. 2000
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania5. 12. 2000
prof. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania17. 5. 2000
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania17. 5. 2000
prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania17. 5. 2000

1999

prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania30. 9. 1999
prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavšeobecná biológia
Dátum skončenia konania30. 3. 1999
prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania30. 3. 1999
prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafyzika
Dátum skončenia konania30. 3. 1999

1998

prof. MUDr. Pavol Šuška, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavol Šuška, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 2. 1998
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania20. 2. 1998

1997

prof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Anton Dekrét, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania10. 6. 1997
prof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Stanislav Rakús, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania18. 4. 1997
prof. PhDr. Michal Mikluš, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Michal Mikluš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslavistika – slovanské jazyky
Dátum skončenia konania1997

1996

prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné lekárstvo
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. MUDr. Július Vajo, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Július Vajo, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. PhDr. Július Rybák, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Július Rybák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslavistika – slovanské jazyky
Dátum skončenia konania28. 3. 1996
prof. PhDr. Dionýz Ďurišin, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Dionýz Ďurišin, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania1996
prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenský jazyk
Dátum skončenia konania1996
prof. PhDr. Juraj Furdík, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Juraj Furdík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenský jazyk
Dátum skončenia konania1996

1995

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenský jazyk
Dátum skončenia konania5. 10. 1995
prof. MUDr. Vojtech Kluka, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vojtech Kluka, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapediatria
Dátum skončenia konania19. 6. 1995

1994

prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania21. 9. 1994
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia – stereotaktická chirurgia
Dátum skončenia konania21. 9. 1994
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniamatematika
Dátum skončenia konania21. 9. 1994
prof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Ferdinand Uličný, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenské dejiny
Dátum skončenia konania4. 5. 1994

1993

prof. MUDr. Vendelín Čunderlík, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Vendelín Čunderlík, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniagynekológia a pôrodníctvo
Dátum skončenia konania27. 7. 1993
prof. MUDr. Ivan Porázik#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Porázik
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniahistológia a embryológia
Dátum skončenia konania27. 7. 1993

1992

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Ján Sabol, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenský jazyk
Dátum skončenia konania14. 10. 1992
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Milan Kriška, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniafarmakológia
Dátum skončenia konania1. 4. 1992
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 1992

1991

prof. PhDr. Edmund Hleba, CSc.#
Meno a priezviskoprof. PhDr. Edmund Hleba, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniaslovenská literatúra
Dátum skončenia konania1. 12. 1991
prof. MUDr. Eliseo Richard Meitner, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Eliseo Richard Meitner, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniahistológia a embryológia
Dátum skončenia konania1. 4. 1991

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#

doc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.#
Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Juza, CSc., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 5. 2021
PracoviskoKatedra politológie, FF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniapolitológia
Téma inauguračnej prednáškyMedzinárodné vzťahy z pohľadu systémovej kvality demokracie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 10. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. Oskár Krejčí, DrSc.; prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.; prof. PhDr. Štefan Volner, CSc.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaNeschválenie návrhu VR UPJŠ dňa 19. 11. 2021
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie10. 5. 2021
PracoviskoKatedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniadejiny filozofie
Téma inauguračnej prednáškyNietzsche: vôľa k moci
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky8. 10. 2021, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. PhDr. František Novosád, CSc.; prof. Mgr. et Mgr. Andrej Démuth, PhD.; Dr. hab. prof. UŚ Dariusz Bęben
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaNeschválenie návrhu VR UPJŠ dňa 19. 11. 2021
doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniachirurgia
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konanianormálna a patologická fyziológia