Habilitačné a inauguračné konania

logo Lekárska fakulta UPJŠ

Odbor habilitačného a inauguračného konania: vnútorné choroby

Priradenie k študijnému odboru/odborom: všeobecné lekárstvoOpis HaI konania
Študijné programy doktorandského štúdia v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného a inauguračného konania priradený: anatómia, histológia a embryológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, klinická biochémia, neurológia, normálna a patologická fyziológia, vnútorné chorobyRozhodnutie o udelení práv z Portálu VŠ

Obsahové vymedzenie odboru habilitačného a inauguračného konania

Odbor habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby je obsahovo vymedzený štúdiom epidemiológie, patofyziológie, kliniky a manažmentu vnútorných chorôb vrátane pododborov vnútorného lekárstva: kardiológie, angiológie, gastroenterológie, hepatológie, pneumológie a ftizeológie, endokrinológie, diabetológie, nefrológie, reumatológie, hematológie, imunológie, infektológie, imunológie pracovného lekárstva, onkológie, geriatrie, intenzívnej medicíny a telovýchovného lekárstva.

Odbor habilitačného a inaguračného konania vnútorné choroby zahŕňa aj znalosti z príbuzných teoretických, predklinických a klinických medicínskych odborov, ako aj z translačnej medicíny.

Personálne zabezpečenie

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného a inauguračného konania:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania (ROHIK):

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPHprof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPHprof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBAprof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEANprof. MUDr. Viliam Donič, CSc.prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania#

Čakajúci na vymenovanie#

Ukončené inauguračné konania#

prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAktuálny pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy B
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyKoniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH; prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.; prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyÚloha intervenčnej arytmológie v liečbe dysrytmií, srdcového zlyhania a náhlej srdcovej smrti
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. 9. 2022, Oznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin; prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESc, FACC, MBA; prof. MUDr. Ivica Lazurová, DrSc., FRCP
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 13. 9. 2023
prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20. 2. 2020
PracoviskoI. interná klinika, UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAutoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, osteoartróza
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Pavol Horák, PhD.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 22. 4. 2021
prof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie13. 9. 2017
PracoviskoKlinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPrevencia kardiovaskulárnych chorôb čím skôr, tým lepšie
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Josef Veselka, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesorku dňa 19. 9. 2018
prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie6. 9. 2016
Pracovisko1. interná klinika, LF UPJŠ v Kosiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyPleiotropné účinky statínov pri chorobách pečene
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednáškyOznam o prednáške
Inauguračná komisia a oponentiZloženie
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieprof. MUDr. Ján Murín, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Zloženie VR UPJŠZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UPJŠPrezenčná listina
Rozhodnutie VR UPJŠRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konaniaVymenovanie za profesora dňa 4. 12. 2017
prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania5. 3. 2013
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania24. 1. 2011
prof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania29. 11. 2005
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania3. 3. 2004
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania12. 6. 2003
prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania20. 11. 2001
prof. MUDr. Mária Tajtáková, Ph.D.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Mária Tajtáková, Ph.D.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Jozef Pella, PhD.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Pella, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania26. 4. 2001
prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania5. 12. 2000
prof. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania17. 5. 2000
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania17. 5. 2000
prof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania30. 9. 1999
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania21. 9. 1994
prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.#
Meno a priezviskoprof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 1992

Neukončené inauguračné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#


Habilitačné konania

Prebiehajúce habilitačné konania#

MUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Marianna Barbierik Vachalcová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3. 5. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Matej Samoš, PhD.; prof. MUDr. Ján Fedačko, PhD.; doc. MUDr. Michal Pazderník, Ph.D., FESC
MUDr. Laura Gombošová, PhD.#
Meno a priezviskoMUDr. Laura Gombošová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceInovatívna liečba syndrómu krátkeho čreva, aktuálny stav na Slovensku
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Emöke Šteňová, PhD.

Ukončené habilitačné konania#

doc. MUDr. Pavol Pobeha, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Pobeha, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 3. 2024
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceMetabolické a kardiovaskulárne komorbidity pri ochoreniach spojených s respiračnou insuficienciou a efekty liečby neinvazívnou ventiláciou
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. 5. 2024, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.; doc. MUDr. Kristián Brat, Ph.D.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 4. 7. 2024
doc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eduard Veseliny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceDlhoročné výsledky liečby achalázie pažeráka metódou pneumatickej dilatácie
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 10. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 9. 10. 2023
doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 5. 2023
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrimárna biliárna cholangoitída – zriedkavá, ale dobre liečiteľná choroba
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 10. 2023, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM; doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 9. 10. 2023
doc. MUDr. Štefan Tóth, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 5. 2022
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti diagnostiky a manažmentu dyslipidémií a jej aterosklerotických komplikácií
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 10. 2022, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácudoc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.; prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakultyPrezenčná listina
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 19. 12. 2022
doc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 2. 2021
PracoviskoI. kardiologická klinika, UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceComparative terminology in Legal Translation (Komparatívna terminológia v právnom preklade)
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC; prof. MUDr. Ján Murín, CSc.; doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 29. 11. 2021
doc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miriam Kozárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 12. 2020
PracoviskoIV. interná klinika UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej prácePrediktívne genetické faktory a biomarkery v progresii aterosklerózy pri diabetes mellitus 2. typu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5. 10. 2021, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 25. 11. 2021
doc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Slavomír Perečinský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie10. 2. 2020
PracoviskoKlinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceProfesionálna astma a profesionálna rinitída vo vzájomných súvislostiach
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. 12. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; doc. MUDr. Igor Bátora, CSc.; doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 16. 12. 2020
doc. MUDr. Martin Janičko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Janičko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31. 1. 2020
PracoviskoII. interná klinika UPJŠ LF a UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceOsobitosti patogenézy a prognózy cirhózy pečene z klinického pohľadu
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. 10. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.; prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.; doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 23. 10. 2020
doc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 11. 2019
PracoviskoIV. interná klinika UNLP UPJŠ LF
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceKlinické aspekty dilatačných a stenotizujúcich ochorení artérií a ich liečby
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 3. 2020, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.; doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.; prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 22. 6. 2020
doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 4. 2019
PracoviskoKlinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF UNLP
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceMechanizmy rozvoja systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. 12. 2019, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.; doc. MUDr. Vladimír Koblížek, CSc.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 17. 12. 2019
doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Fedačko, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4. 9. 2017
PracoviskoKlinika gerontológie a gerriatrie UPJŠ v Košiciach LF a LVN, a. s.
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceInovatívne prístupy v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 3. 2018, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Peter Galajda, CSc.; doc. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH; prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 18. 4. 2018
doc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7. 2. 2017
PracoviskoKlinika infektológie a cestovnej medicíny, LF UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisŽivotopis
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Téma habilitačnej práceAktuálne trendy v problematike vírusových hepatitíd
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. 5. 2017, Oznam o prednáške
Habilitačná komisia a oponentiZloženie
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.; doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.; doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim. prof.
Zloženie VR fakultyZloženie VR
Rozhodnutie Vedeckej rady fakultyRozhodnutie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko­-⁠pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby s účinnosťou od 7. 6. 2017
doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8. 2. 2016
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania6. 6. 2016
doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2015
doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Branislav Stančák, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 11. 2010
doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Eva Szabóová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2010
doc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ingrid Schusterová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2010
doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2010
doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 11. 2009
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 6. 2008
doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2008
doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 12. 2005
doc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Viola Mechírová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 5. 2005
doc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2005
doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2005
doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2004
doc. MUDr. Daniel Pella, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 1. 2004
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 11. 2003
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 5. 2003
doc. MUDr. Jan Tůma#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jan Tůma
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 4. 2003
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 6. 2002
doc. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ružena Tkáčová, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 6. 2002
doc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 2002
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 3. 2001
doc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Juraj Hromec, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania15. 5. 2000
doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 5. 1999
doc. MUDr. Angela Szilasiová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Angela Szilasiová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 3. 1999
doc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 11. 1998
doc. MUDr. Jozef Kolenič, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jozef Kolenič, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 1. 1998
doc. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Tkáč, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania7. 7. 1994
doc. MUDr. Ivan Schréter, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 2. 1994
doc. MUDr. František Mikuš, CSc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. František Mikuš, CSc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 12. 1990
doc. MUDr. Miroslav Mydlík, Dr.Sc.#
Meno a priezviskodoc. MUDr. Miroslav Mydlík, Dr.Sc.
Odbor habilitačného konania a inauguračného konaniavnútorné choroby
Dátum skončenia konania1. 12. 1990

Neukončené habilitačné konania (prerušenie, späťvzatie, neudelenie)#